3 min read

Elke redactie moet werken met een nieuwsbehoeftemodel

Elke redactie moet werken met een nieuwsbehoeftemodel
Foto:o-- Onur Binay / Unsplash

De kracht van een nieuwsbehoeftemodel

Het is inmiddels tien jaar geleden dat binnen de NOS een nieuwsbehoeftemodel werd ontwikkeld. Ik werkte in die tijd als Product Owner aan de vernieuwing van NOS.nl en startte het NOS Lab op.

Onderzoekers Maike Olij en Paul Hek brachten de behoefte van Nederlanders op het gebied van nieuws in kaart door heel veel interviews te doen en vervolgens de inzichten die ze op deden te toetsen met kwantitatief onderzoek (een enquete onder een representatieve steekproef van alle Nederlanders). Het resultaat was een simpel model, dat zowel bij de ontwikkeling van producten en formats als bij het dagelijkse werk van de redactie bruikbaar was.

This post is for paying subscribers only